YSCL40-D

可调光LED驱动

- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI Standard EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz 
- 高效率 & 低功耗
- 短路,过流和过压保护- 过温保护
- 100% 满载老化测试
- 可调光
 

可控硅调光

恒压

型号
功率(最大)
输入电压
输出电压
输出电流(最大)
功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
12V
2A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
24V
1A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

 恒流

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSCL40-D
24W
230V/120V AC
500mA
48V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
700mA
34V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
1050mA
22V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

 

0-10V 调光

恒压

型号

功率(最大)

输入电压

输出电压

输出电流(最大)

功率因数

电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSCL40-D
40W
230V/120V AC
12V
3.3A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
40W
230V/120V AC
24V
1.67A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

恒流

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSCL40-D
40W
230V/120V AC
700mA
57V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
40W
230V/120V AC
1050mA
38.5V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
40W
230V/120V AC
1400mA
28V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

 

 

可控硅调光

恒压

型号
功率(最大)
输入电压
输出电压
输出电流(最大)
功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
12V
2A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
24V
1A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

 恒流

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSCL40-D
24W
230V/120V AC
500mA
48V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
700mA
34V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
24W
230V/120V AC
1050mA
22V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

 

0-10V 调光

恒压

型号

功率(最大)

输入电压

输出电压

输出电流(最大)

功率因数

电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSCL40-D
40W
230V/120V AC
12V
3.3A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
40W
230V/120V AC
24V
1.67A
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

恒流

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSCL40-D
40W
230V/120V AC
700mA
57V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
40W
230V/120V AC
1050mA
38.5V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm
YSCL40-D
40W
230V/120V AC
1400mA
28V
≥0.9
±5%
90%
120x65x37mm

 

 

相关产品

YSL15T

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL60-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL80-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL50-F

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL40-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/