YSCL360

防水驱动

- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启

 恒压

Model
Power (max.)
Input Voltage
Output Voltage
Output Current (max.)
 PF
Voltage Tolerance
Efficiency
Dimension(LxWxH)
YSCL360-12
350W
220-240V AC
12V
29.2A
≥0.95
±5%
90%
250x71x41mm
YSCL360-24
350W
220-240V AC
24V
14.6A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-36
350W
220-240V AC
36V
9.7A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-48
350W
220-240V AC
48V
7.3A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm

  

Model
Power (max.)
Input Voltage
Output Voltage
Output Current(max.)
 PF
Voltage Tolerance
Efficiency
Dimension(LxWxH)
YSCL360-12
350W
90-265V AC
12V
29.2A
≥0.95
±5%
90%
250x71x41mm
YSCL360-24
350W
90-265V AC
24V
14.6A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-36
350W
90-265V AC
36V
9.7A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-48
350W
90-265V AC
48V
7.3A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm

 

 

 

 恒压

Model
Power (max.)
Input Voltage
Output Voltage
Output Current (max.)
 PF
Voltage Tolerance
Efficiency
Dimension(LxWxH)
YSCL360-12
350W
220-240V AC
12V
29.2A
≥0.95
±5%
90%
250x71x41mm
YSCL360-24
350W
220-240V AC
24V
14.6A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-36
350W
220-240V AC
36V
9.7A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-48
350W
220-240V AC
48V
7.3A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm

  

Model
Power (max.)
Input Voltage
Output Voltage
Output Current(max.)
 PF
Voltage Tolerance
Efficiency
Dimension(LxWxH)
YSCL360-12
350W
90-265V AC
12V
29.2A
≥0.95
±5%
90%
250x71x41mm
YSCL360-24
350W
90-265V AC
24V
14.6A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-36
350W
90-265V AC
36V
9.7A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm
YSCL360-48
350W
90-265V AC
48V
7.3A
≥0.95
±5%
92%
250x71x41mm

 

 

 

相关产品

YSL15T

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL60-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL80-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL50-F

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL40-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/