YSL50F-50

IP20超薄型驱动

- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启

恒流

型号
功率(最大)
输入电压
输出电流
输出电压(最大)
功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)
    YSL50F-700
50W
220-240V AC
700mA
71V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1050
 50W 
 220-240V AC 
1050mA
48V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1400
50W
220-240V AC
1400mA
35V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-2100
50W
220-240V AC
2100mA
24V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm

 

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数

电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

    YSL50F-700
50W
90-265V AC
700mA
71V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1050
50W
90-265V AC
1050mA
48V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1400
50W
90-265V AC
1400mA
35V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-2100
50W
90-265V AC
2100mA
24V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm

 

 

恒流

型号
功率(最大)
输入电压
输出电流
输出电压(最大)
功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)
    YSL50F-700
50W
220-240V AC
700mA
71V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1050
 50W 
 220-240V AC 
1050mA
48V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1400
50W
220-240V AC
1400mA
35V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-2100
50W
220-240V AC
2100mA
24V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm

 

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数

电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

    YSL50F-700
50W
90-265V AC
700mA
71V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1050
50W
90-265V AC
1050mA
48V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-1400
50W
90-265V AC
1400mA
35V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm
YSL50F-2100
50W
90-265V AC
2100mA
24V
≥0.9
±5%
92%
160x58x18mm

 

 

相关产品

YSL15T

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL60-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL80-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL50-F

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL40-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/