YSL150-200

常规LED驱动

- 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/60Hz
- RoHS 标准
- EMI 标准 EN55015
- 安全标准: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- 浪涌电流<65A AC230V/50Hz – 高效率 & 低功耗
- 过载, 过流以及过压保护
- 过温保护
- 100% 老化测试
- 排除故障后自动重启

恒压

型号
功率(最大)
输入电压
输出电压
输出电流(最大)
 功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)
YSL150-12
200W
220-240V AC
12V
16.67A
≥0.95
±5%
90%
205x71x35mm
YSL150-24
200W
220-240V AC
24V
8.33A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-36
200W
220-240V AC
36V
5.56A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-48
200W
220-240V AC
48V
4.16A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

 

型号

功率(最大)

输入电压

输出电压

输出电流(最大)

 功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)

YSL150-12
150W
90-265V AC
12V
12.5A
≥0.95
±5%
90%
205x71x35mm
YSL150-24
150W
90-265V AC
24V
6.25A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-36
150W
90-265V AC
36V
4.16A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-48
150W
90-265V AC
48V
3.125A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

 

 


Constant Current

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSL150-2000
200W
220-240V AC
2000mA
100V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-2400
200W
220-240V AC
2400mA
83V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-3600
200W
220-240V AC
3600mA
55V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-4200
200W
220-240V AC
4800mA
47V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

 

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSL150-1400
150W
90-265V AC
1400mA
107V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-2100
150W
90-265V AC
2100mA
71V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-3600
150W
90-265V AC
3600mA
41V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-4200
150W
90-265V AC
4200mA
35V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

  

 

恒压

型号
功率(最大)
输入电压
输出电压
输出电流(最大)
 功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)
YSL150-12
200W
220-240V AC
12V
16.67A
≥0.95
±5%
90%
205x71x35mm
YSL150-24
200W
220-240V AC
24V
8.33A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-36
200W
220-240V AC
36V
5.56A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-48
200W
220-240V AC
48V
4.16A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

 

型号

功率(最大)

输入电压

输出电压

输出电流(最大)

 功率因数
电压误差范围
转化效率
尺寸(长x宽x高)

YSL150-12
150W
90-265V AC
12V
12.5A
≥0.95
±5%
90%
205x71x35mm
YSL150-24
150W
90-265V AC
24V
6.25A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-36
150W
90-265V AC
36V
4.16A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-48
150W
90-265V AC
48V
3.125A
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

 

 


Constant Current

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSL150-2000
200W
220-240V AC
2000mA
100V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-2400
200W
220-240V AC
2400mA
83V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-3600
200W
220-240V AC
3600mA
55V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-4200
200W
220-240V AC
4800mA
47V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

 

型号

功率(最大)

输入电压

输出电流

输出电压(最大)

功率因数
电压误差范围

转化效率

尺寸(长x宽x高)

YSL150-1400
150W
90-265V AC
1400mA
107V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-2100
150W
90-265V AC
2100mA
71V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-3600
150W
90-265V AC
3600mA
41V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm
YSL150-4200
150W
90-265V AC
4200mA
35V
≥0.95
±5%
92%
205x71x35mm

  

 

相关产品

YSL15T

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL60-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL80-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL50-F

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/

YSL40-D

– 通用宽电压输入: 90-265V AC 50/